Husregler og priser

– gjeldende brannverninstruks må følges.
– ødeleggelser ut over det som kan forventes ved normal bruk erstattes etter gjenanskaffelsespris.
– selv om det betales for sluttrengjøring, skal lokalet være preget av normal bruk og normalt renhold når det forlates.

Her ser du Utleierglement Samfunnshuset 2023